Họ Phạm Văn
Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình, Việt Nam
Phạm Văn Chúc đăng lúc 11/09/2023 16:09. xem:79

Bảng vàng công đức

THU - CHI - CÔNG ĐỨC

TT Họ Tên
Số đinh
Tiền đinh Công đức bằng tiền Ghi chú
0 / 0
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp.
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:".

Hội đồng Họ Phạm Văn xin trân trọng cảm ơn con cháu nội ngoại, dâu rể và các nhà hảo tâm đã dành cho Họ Phạm Văn những tình cảm và sự đóng góp quý báu!

Bình luận ( 0 )
THU - CHI - CÔNG ĐỨC 11/09 2023 16:09, xem:79
...
PHẢ TÍCH HỌ PHẠM VĂN - VỊ DƯƠNG - THÁI HỒNG - THÁI THỤY - THÁI BÌNH A....
PHẠM VĂN KÝ PHẢ Cây có gốc mới tươi cành xanh ngon Nước có nguồn...
.